Politika e privatësisë e TEGJ

 

Kjo politikë ka të bëjë me atë se si TEGJ i shfrytëzon informacionet tuaja private. Sillemi seriozisht me privatësinë tuaj dhe do ti ndërmarim të gjitha masat për mbrojtje e të dhënave tuaja personale.

Çdo të dhënë personale tuajën nga ana tonë do ta shfrytëzojmë vetëm për mbushje të porosisë tuaj të shërbimeve tona të TEGJ dhe informacionet tuaja personale nuk do ti shesim apo dërgojmë në asnjë person tjetër.

Politika e dërgimit të TEGJ

 

Mbas pranimit të aplikacionit tuaj, shërbimet do tu kryhen në përputhje me kushtet të cilat kanë të bëjnë me shërbimet që i keni blerë, jo më vonë se 24 orë mbasi aplikacioni tuaj kompletohen në TEGJ. Natyra e shërbimeve që i keni blerë dhe data e blerjes do të ndikojnë në kohën e kryerjes së shërbimit. Shërbimet do të dërgohen me sukses deri te ju mbas kryerjes të shërbimeve nga ana e TEGJ.

Politika e shpërblimeve të TEGJ

Gjatë periudhës prej një viti, në qoftë se nuk keni kontaktuar të paktën 10 klientë të ri potencial jasht vendit të interesuar për importim të prodhimeve tuaja në vendet e tyre, dhe në qoftë se gjatë kësaj periudhe prej një viti nuk keni bërë asnjë marëveshje të suksesshme për blerje, vitin e ardhshëm shërbimet e TEGJ do ti shfrytëzoni falas.

1/22

© 2019 Cyber Green Market LLC