Zgjidhni kategorinë e saktë të prodhimeve    tuaja dhe bëni ofertë.

Po, mundeni të bëni oferta në numër të pakufizuar – sa të doni

*Ju këshillojmë ta mbushni këtë formular në gjuhën angleze, ju faleminderit!
Kategoria e produktit:
Emri dhe mbiemri
arrow&v
Lloji i makineri / pasuri të paluajtshme:
Lloji i ofertës:
arrow&v
Lloji i Antarësimit TEGJ:
arrow&v
Adresa:
Shteti:
arrow&v
Telefoni:
Viti:
Volumi:
Orë pune apo km të kaluara:
Email adresa:
Viber,/ WhatsApp / Skype:
Çmimi:
Zona m2:
Internet faqja:
Përshkrim i prodhimit:
Rekomanduar nga:
*Kjo fushë është e rezervuar për emrin dhe mbiemrin e plotë të TEGJ promotorit i cili ju rekomandoj ti shfrytëzoni shërbimet e TEGJ. Në qoftë se skeni asnjë, leni këtë fushë të zbrazët.
image 1
image 2
image 3
image 5
image 7
image 9
image 4
image 6
image 8

*Klipi nuk është i domosdoshëm!

video

© 2019 Cyber Green Market LLC